Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka do zbycia w miejscowości Władysławów o powierzchni 1203.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Wladyslawow Konradow180cm z zachowaniem minimalnego prześwitu 50%

6. Wody opadowe należy odprowadzać na własny teren

5. Plan dopuszcza budowe odrębnego budynku gospodarczego, garażowego itp. Do maksymalnej powierzchni zabudowy 40m2. Działka rolna w okolicy nowych domów, 25km od warszawy. Warunki zabudowy wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Ogrodzenie od ulicy wymaga zgłoszenia a także należy je usytuować w docelowej linii rozgraniczającej jako ażurowe, do wys. Zaleca się stosowanie dachów wysokich

4. Maksymalna wysokość budynków do 2,5 kondygnacji (10m wysokości całkowitej liczonej od poziomu terenu do kalenicy)

3.

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Władysławów o powierzchni 1203.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Wladyslawow KonradowDziałka rolna w okolicy nowych domów, 25km od Warszawy. Media w ulicy przy działce.

Warunki zabudowy wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1.powierzchnia zabudowana i utwardzona działki wraz z podjazdami nie może przekraczać 300m2, pozostała część działki winna być zagospodarowana jako biologicznie czynna (ogród, drzewa, trawa)

2.maksymalna wysokość budynków do 2,5 kondygnacji (10m wysokości całkowitej liczonej od poziomu terenu do kalenicy)

3.zaleca się stosowanie dachów wysokich

4.wody opadowe należy odprowadzać na własny teren

5.ogrodzenie od ulicy wymaga zgłoszenia i należy je usytuować w docelowej linii rozgraniczającej jako ażurowe, do wys. Maks. 180cm z zachowaniem minimalnego prześwitu 50%

6.plan dopuszcza budowe odrębnego budynku gospodarczego, garażowego itp. Do maksymalnej powierzchni zabudowy 40m2.

Działka nie jest ogrodzona.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione