Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka do zbycia w miejscowości Władysławów o powierzchni 1203.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Wladyslawow Konradow180cm z zachowaniem minimalnego prześwitu 50%

6. Wody opadowe należy odprowadzać na własny teren

5. Plan dopuszcza budowe odrębnego budynku gospodarczego, garażowego itp. Do maksymalnej powierzchni zabudowy 40m2. Działka rolna w okolicy nowych domów, 25km od warszawy. Warunki zabudowy wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Ogrodzenie od ulicy wymaga zgłoszenia a także należy je usytuować w docelowej linii rozgraniczającej jako ażurowe, do wys. Zaleca się stosowanie dachów wysokich

4. Maksymalna wysokość budynków do 2,5 kondygnacji (10m wysokości całkowitej liczonej od poziomu terenu do kalenicy)

3.

Tags: , , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione