Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Warszawa o powierzchni 500.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Warszawa Bielany– obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;. A) usytuowanie budynku w układzie zabudowy wolnostojącej z zachowaniem odległości min. – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna z budynkami zawierającymi 3-5 lokali mieszkalnych;. Aktualnie zabudowana drewnianym otynkowanym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki a także murowanym budynkiem garażowym. Jedyna taka oferta na rynku! piękna posesja w unikatowej lokalizacji: w sercu zabytkowych willowych starych bielan, na terenie objętym ochroną konserwatorską. – dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod następującymi warunkami:. Mpzp dla tego terenu przewiduje:. B) maksymalna wysokość budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu – 8,5m,. Jest studium optymalnej zabudowy parceli na obrysie starego budynku. – dopuszczalne: usługi towarzyszące funkcjonujące w lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne. Narożna, kwadratowa (na skrzyżowaniu dwóch zacisznych uliczek) ogrodzona, porośnięta starymi drzewami. – zakaz zmian istniejącego układu działek, w tym przekształceń prowadzących do wydzielania nowych działek z przeznaczeniem pod zabudowę jak i łączenia działek w celu budowy jednego budynku na powstałej w ten sposób działce;. 4m od bocznych a także tylnych granic działki. – minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 35% działki. – maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej – 40%.

Tags: , , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione