Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Brwinów (gw) o powierzchni 2763.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Brwinow_(gw) Stara_TwardogoraGłowackiego – szczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków sanitarnych
c) zaopatrzenie w energię – z istniejącej linii energetycznej nn napowietrznej w ul. Cena do negocjacji pruszkowski/brwinów/brwinów. 3 warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej a także komunikacyjnej:
a) zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu w ul. Głowackiego
e) ogrzewanie – własne źródło ciepła. Z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. 5,0 m
f) geometria dachu, wysokość oraz kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki – pokrycie dachowe dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia kalenicy 28 – 45 stopni, o rzędnej głównej kalenicy dachu – 7,0 – 9,2 m ppt, główna kalenica powinna byc prostopadła lub równoległa do granicy działki z działka sąsiednią. 2 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych a także leśnych na cele nierolnicze a także nieleśne. Dla której zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej oraz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastruktura towarzyszącą. 1 parametry, cechy a także wskażniki kształtowania zabudowy a także zagospodarowania terenu:
a) obowiązująca linia zabudowy – w odległości 5,0 m od ul. Głowackiego0, z dopuszczeniem przebudowy zjazdu
h) wymagana ilość miejsc parkingowych – 2-3 miejsca parkingowe na budynekmieszkalny wolnostojący jak i minimum 2 miejsca postojowe na jeden segment miesszkalny budynku w zabudowie bliźniaczej. Głowackiego
b) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksimum 20%
c) wskaźnik intensywności wykorzystania terenu – minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki – 66%
d) szerokość elewacji frontowej – maksimum 13,0 m. Głowackiego
d) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej w ul. F) odprowadzenie wód opadowych – na własny teren (tereny biologicznie czynne)
g) dostep do drogi publicznej – istniejącym zjazdem z drogi gminnnej (ul. Obecnie na działce położony budynek kwaszarni ogórków oraz kapusty wraz z zapleczem biurowym oraz częścią mieszkalną o powierzchni zabudowy niespełna 325m. Głowackiego
b) utylizacja ścieków sanitarnych – do czasu realizacji kolektora kanalizacji sanitarnej w ul.

Tags: , , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione