Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka do zbycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 10158.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Warszawa Praga-PoludniePolecam a także zapraszam do współpracy. Obszar niespełna 0,28 ha – teren zieleni ogólnodostępnej z dopuszczeniem usług pod inwestycje celu publicznego
-30% – wsk. Total building a 6-storey
– in mainstream green features allowing the services under public investments – 840 sqm parterowago building. In the future plot is adjacent to route olszynka grochowska. Działka usługowa (niespełna 1 ha) z mpzp na gocławiu północnym z dwustronnym wjazdem przy ruchliwej ulicy w otoczeniu zwartej zabudowy mieszkaniowej do sprzedania. —————————————– — ————————————————–

site services (1 ha) of the unitary development plan for the north gocław both sides entering the busy street, surrounded by dense residential housing for sale. The current local development plan „the north gocław” ; on the offered plot can build:
– as a function of government services to the admission of production services – 7 200 sqm area. Recommend and invite to cooperation! praga-południe. Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nazwie „gocław północny” na oferowanej działce pozwala wybudować:
– w funkcji usług administracji z dopuszczeniem usług produkcyjnych – 7 200 mkw powierzchnia całkowitej budynku 6-cio kondygnacyjnego ;
– w funkcji zieleni ogólnodostępnej z dopuszczeniem usług pod inwestycje celu publicznego – 840 mkw parterowago budynku. It is an area of ??perspective development of a compact multi-family housing. Obszar prawie 0,25 ha – tereny pod budowę trasy ruchu przyspieszonego tzw. W przyszłości działka będzie przylegała do trasy olszynki grochowskiej. 'trasy olszynki grochowskiej”

mpzp przewiduje zabudowę mieszkaniową na otaczających działkę terenach. Obszar prawie 0,40 ha – tereny usług administracji z dopuszczeniem usług produkcyjnych
-50% – wsk. Powierzchnia zabud
-1,4 – wsk.

Tags: , , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione