Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka do sprzedania w miejscowości Klembów o powierzchni 924.00m2

Tags: , , ,

DziaLka na sprzedaz Klembow RasztowWskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;
– dopuszczalna wysokość ogrodzenia – 1m. Gmina klembów pod względem komunikacyjnym zawiera korzystną lokalizację pomiędzy radzyminem a także wołominem. Na terenie plan miejscowy dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych, budynków usługowych wolnostojących lub wbudowanych w budynek mieszkalny, garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych w budynek przeznaczenia podstawowego o charakterze architektury dostosowanej do tego budynku, obiektów małej architektury, altan, wiat, zadaszeń itp. , zgodnie z przepisami odrębnymi, urządzeń rekreacyjnych związanych z przeznaczeniem terenu;
-dopuszczalna wysokość zabudowy do 12 m nad poziomem terenu;
– dopuszczalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej, gospodarczej do 6 m nad poziomem terenu;
-max. Dojazd do nieruchomości prowadzi droga lokalną od drogi wojewódzkiej łączącej radzymin z wołominem (prawie 500 m). Ilość kondygnacji naziemnych zabudowy mieszkaniowej – trzy w tym ostatnia poddaszowa;
– max. Bliskość warszawy i powiązania drogowe a także kolejowe pozwalają na wygodne a także szybkie przemieszczanie i nie stwarzają istotnych trudności w zakresie transportu. Ilość kondygnacji naziemnych zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej a także gospodarczej – dwie;
– min. W północno – zachodniej a także południowo – wschodniej części gminę przecina układ komunikacyjny. Powierzchnia czynna biologicznie – 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
– max.

Tags: , , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione