Nieruchomości w Częstochowie

wybrane nieruchomości z lokalnego rynku

DziaLka do kupienia w miejscowości Legionowo o powierzchni 2424.00m2

Tags: , ,

DziaLka na sprzedaz Legionowo Najważniejsze dla przyszłego inwestora postanowienia planu to:
1. Po sąsiedzku kilka nowych domów, budowane są nowe. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dopuszcza się lokalizację usług podstawowych oraz nieuciążliwych wbudowanych w budynek mieszkalny. Legionowski/legionowo/legionowo/bukowiec drugi. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na szczycie wzniesienia polana. Plan wyklucza lokalizowanie budynków gospodarczych (za wyjątkiem garażowych) wolnostojących, w szczególnych przypadkach dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych, garażowych, handlowo-usługowych jako dobudowanych do istniejących budynków na granicy działki sąsiadującej o wysokości max 4,0 m a handlowo-usługowych – 5,0 m. Dla terenów wydzieleń wewnętrznych w obrębie jednostek mn ustala się :
– na działkach leśnych, oznaczonych na rysunku planu graficznie jak i symbolem mnl – obowiązuje:
1) zakaz podziału działek na działki o pow mniejszej niż 1500 m2
2) zakaz realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce
3) wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (trwałego wylesienia) do 20% powierzchni leśnej na działce a także nie więcej niż (. **okazja** dobra cena** miejscowy plan zagospodarowania**zalesiona dzialka**wszystkie media 50 m od dzialki
działka leśna porośnięta sosnami, na sporym wzniesieniu opadającym w kierunku drogi. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 2,5 kondygnacje – 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu. ) oraz 300 m2 na działkach większych niż 1000 m2 z obowiązkiem zachowania drzewostanu leśnego na pozostałej powierzchni jak i powierzchni biologicznie czynnej;

polecam!
możesz zamieszkać w pięknym lesie, a jednocześnie niedaleko cywilizacji.

Tags: , ,

Dodaj opinię

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Nieruchomości w Częstochowie

Strona pracuje na Galactica - UWAGA!!! wszelkie kopiowanie zabronione